Дълъг COVID: стремеж към консенсус

Спектърът от признаци и симптоми, които могат да се появят и да продължат в продължение на месеци или години след инфекцията със SARS-CoV-2, първоначално беше наречен дълъг COVID. Този термин е създаден колективно от общността на пациентите през пролетта на 2020 г.,

1

Как и защо пациентите удължиха Covid.